V uplynulých týždňoch bol vo vydavateľstve Veda (SAV) v Bratislave publikovaný nový slovenský preklad Evanjelia podľa Jána z gréčtiny. Dielo, ktoré má nadkonfesionálny charakter, je prvým výstupom plánovanej série prekladov biblických kníh, ktorú iniciovala Konferencia biskupov Slovenska v rokoch 2013, kedy sa jej vedenie obrátilo na slovenských katolíckych špecialistov na biblické vedy s prosbou iniciovať nový preklad Biblie z pôvodných jazykov do modernej slovenčiny určený pre slovenskú katolícku verejnosť.

Uvedený preklad Jánovho evanjelia sa zrodil ako výstup APVV projektu riešeného v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, ktorý sa biblickým prekladom špecializuje od svojho založenia v roku 1995. Jeho plánovanou dvojičkou je preklad Lukášovho evanjelia, ktorého publikácia sa očakáva koncom tohto kalendárneho roku.

Na preklade pracoval tím odborníkov na biblistiku v spolupráci s jazykovedcami spomenutého ústavu. Zaangažovaní boli aj odborníci zo zahraničia a pri preklade sa silno rešpektovali najmä podnety najmodernejšieho vedeckého výskumu k Jánovmu evanjeliu.

Knižná podoba prekladu neobsahuje len samotný preklad, ale aj stručný komentár a vybrané lingvistické poznámky, ako aj zoznamy intertextuálnych prepojení k iným biblickým textom.

Publikácia vyšla aj v rámci edície Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Z prezentácie si môžete vypočuť aj zvukový záznam: