Prvý mesiac nového roka 2020 máme za sebou a v ňom už aj niektoré z našich aktivít. Tento rok je navyše v katolíckej cirkvi na Slovensku obohatený tým, že je slávený ako Rok Božieho slova. K jeho prežívaniu sme sa v januári snažili prispievať aj my napríklad aj biblickými prednáškami na školách (Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach) či vo farnostiach (Prešov-Sekčov).

Taktiež v januári sme ponúkli duchovné cvičenia pre kňazov v diecéznom penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Konali sa od 13. do 17. januára 2020 na tému: „S anjelom k prázdnemu hrobu: spirituálne čítanie knihy Tobiáš“ a zúčastnilo sa ich takmer 20 kňazov z rôznych diecéz.

V tomto mesiaci sa navyše v slovenských médiách objavili dva rozhovory s moderátorom nášho Centra, Róbertom Lapkom. Témou týchto rozhovorov bol najmä nový preklad Jánovho evanjelia, o ktorom sme vás už informovali. Preklad pripravilo naše Centrum v spolupráci so Slavistickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Oficiálna prezentácia tejto publikácie sa chystá vo februári 2020.

Jeden rozhovor nájdete na stránke Katolíckych novín pod názvom Jánovo evanjelium dostalo novú podobu

a ten druhý na denníku Postoj pod názvom: Potrebujeme v cirkvi nanovo objaviť radosť z Božieho slova.

Obidva články nájdete aj v sekcii našej internetovej stránky Média o nás.

Prajeme vám príjemné a obohacujúce čítanie a tešíme sa stretnutia pri našich ďalších aktivitách.

Róbert Lapko prednášal o Knihe Tobiáš
v Rímskokatolíckej farnosti Krista Kráľa v Prešove.