V piatok 14. 10. 2022 v čase od 8:00 do 12:00 sa v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach (učebňa E2) uskutoční biblické kolokvium a workshop:

Rodina v Biblii: Recepcia biblickej rodinnej terminológie

Na kolokviu odznejú tieto príspevky:

Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV: Otvorenie
Róbert Lapko, SÚJS SAV, TF KU: Adelfós v Knihe Tobiáš
Dušan Demjanovič, TF KU: Judita vdova
Peter Kuriško, TF KU: Vdovy v Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov
Matúš Imrich, C-SBBS: Od matky k žene v Jánovom evanjeliu
Juraj Feník, SÚJS SAV, TF KU: Terminológia rodiny a Pavlov vzťah k Solúnčanom
Martin Sedlák, TF KU: Otec, Syn a synovia v Liste Hebrejom
Anabela Katreničová, FF UPJŠ: Termín univira a jeho použitie v spisoch sv. Augustína
Marína Hríb, SÚJS SAV: Vuk Stefanović Karadžić a jeho preklad Nového zákona
Žaneta Zsarnóczaiová, SÚJS SAV: Diachrónia asociačného potenciálu biblizmov v jazykovom povedomí nositeľov ukrajinského jazyka
Katarína Dudová, SÚJS SAV: Členovia rodiny v biblických a mimoblických slovenských prísloviach
Lukáš Durkaj, SÚJS SAV: Rodina v Žaltári očami slovenských básnikov
Edita Prihodová, LIC : Pieseň piesní v slovenskej literatúre

Kolokvium organizujú:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i.
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta
Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku

Kolokvium a workshop sú organizované v rámci riešenia projektu Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí (VEGA 2/0015/22ǀ10) v SÚJS SAV, v.v.i. Jeho zodpovedným riešiteľom je Róbert Lapko a zástupcom riešiteľa Juraj Feník.
Viac informácií na robert.lapko@savba.sk.