Znova ponúkame biblické exegézy a zamyslenia nad textami, ktoré sú charakteristické pre adventné a vianočné obdobie. Tento raz je zameranie širšie a nesie názov: Adventné prísľuby a vianočné naplnenia o Mesiášovi. Pristavíme sa pri úryvkoch z Kníh prorokov Izaiáša, Micheáša a Ozeáša a taktiež pri častiach Evanjelia podľa Matúša a Lukáša. Taktiež sme rozšírili tím prednášajúcich: Pozvanie prijali vzácni hostia, Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo, ktorí sa budú venovať starozákonným textom. Pridajú sa k nim aj členovia nášho Centra, Juraj Feník, Matúš Imrich a Róbert Lapko.

Práve začatá synoda v Katolíckej cirkvi zdôrazňuje aspekt spoločenstva, spoluúčasti a misie. Práve v tomto duchu sa chce niesť aj toto podujatie: V spoločenstve uvažovať a prehlbovať chápanie našej misie ohlasovania evanjelia.

Ak epidemická situácia dovolí, stretneme sa v Pútnickom dome Anny Kolesárovej v Obišovciach v dňoch 15. – 17. 11. 2021. Program začína v pondelok večer o 18:30 a končí v stredu na obed o 12:30. Súčasťou programu je možnosť slávenia sv. omše. Cena pobytu s plnou penziou je 60 Eur.

Všimnite si aj plagát.

Prihlasovanie a bližšie info na rlapko@gmail.com.