v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka
vás pozývame na výstavu:

Príbeh Biblie
Od tabuľky ku knihe

Termín: 5.-6.10.2017 (od 9:00 do 18:00)

Miesto: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice

Bližšie info: rlapko@gmail.com