Členovia nášho centra sa podieľajú na biblických impulzoch v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach. Ide o sériu prednášok na prehĺbenie počas Pôstneho obdobia.

Celý cyklus impulzov otvoril 23. 2. svojím príhovorom aj arcibiskup Košickej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Bernard Bober. Vo svojich slovách vyzdvihol dôležitosť Božieho slova v pôstnej príprave.

Prvý impulz predniesol moderátor nášho centra, Róbert Lapko. Predstavil v ňom Žalm 22, ktorý zaznieva z Ježišových úst na kríži.

O týždeň neskôr, 2. 3., Matúš Imrich hovoril o prorokovi Izaiášovi, s ktorého textami sa v Pôstnom období často stretávame. Vo svojom impulze sa zameral viac na tematiku nádeje a povzbudenia v druhej časti tejto prorockej knihy.

Ďalší člen nášho centra, Juraj Feník, sa vo svojom príspevku venoval evanjeliovým textom Ježišovho utrpenia a smrti. Poukázal na ich spoločné témy i na rozdiely, ktoré v každom z evanjelií majú svoj osobitný význam a komunikujú tak špecifické posolstvo.

Biblické impulzy sú vždy obohatené aj hudobnými skladbami majstrov klasiky.

Krátka reportáž v TV LUX (od 7:59)

Z prednášky Róberta Lapka

_____________