V závere roka 2017 sa na Slovensku začali práce na novom preklade Svätého písma z pôvodných jazykov do spisovnej slovenčiny.  Preklad má byť určený pre slovenskú katolícku verejnosť, ktorá doteraz používala verzie založené na Neovulgáte, a jeho uskutočnenie iniciovala svojim rozhodnutím Konferencia biskupov Slovenska v roku 2013.  Prvá fáza spočíva v anotovanom preklade Lukášovho a Jánovho evanjelia a zastrešuje ju Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach predovšetkým v úzkej spolupráci s odborníkmi zo Slavistického ústavu SAV a slovenskými biblistami oboch katolíckych obradov. Projekt prvej fázy podporený grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja úzko nadväzuje na predchádzajúci výskum členov Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a ďalších slovenských odborníkov prezentovaný v publikácii K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny.  Očakávané ukončenie tejto fázy prác spadá do roku 2021.