1 adventna C 2Text evanjelia 1. adventnej nedele by sme mohli rozdeliť na dve časti. Jedna hovorí o znameniach príchodu Syna človeka, druhá o jeho náhlom príchode. Môžeme tak v texte vnímať isté napätie. Na jednej strane sa hovorí o znameniach a rôznych udalostiach, ktoré budú predchádzať príchodu Syna človeka. Ježiš hovorí: „Keď sa toto začne diať…“ (v. 28). Teda akoby potvrdzoval, že prídu znamenia, podľa ktorých sa bude dať spoznať, kedy Syn človeka príde. Dokonca, Ježiš hneď po týchto slovách používa príklad figovníka a stromov, ktorý…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (21,25-28.34-36):
Ježiš povedal svojim učeníkom: 25 „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. 28 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“
[…] 34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“