Začali sme prežívať Veľký Pôst. Témou jeho prvej nedele je v čítaniach tradične pokušenie (Mt 4, 1-11). K tomu sa tohto roku pridáva aj motív hriechu (Gn 2, 7-9; 3, 1-7a) a omilostenia (Rim 5, 12-19). Ako medzispev nám zaznievajú verše z najznámejšej kajúcej modlitby Starého Zákona. Slová zdrveného penitenta Dávida v Žalme 51.

Žalm 51, 3-6a. 12-14. 17

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo 
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu 
a očisť ma od hriechu. 
Vedomý som si svojej neprávosti 
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil 
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. 
Bože, stvor vo mne srdce čisté 
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre 
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 
Navráť mi radosť z tvojej spásy 
a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Pane, otvor moje pery 
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.