U Lukáša je prepojenie s udalosťou krstu zvlášť viditeľné. Pri krste v Jordáne na Ježiša zostúpi Duch Svätý a pokúšanie na púšti sa začína slovami: „Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého“ (Lk 4,1). Pri krste zaznel z neba hlas: „Ty si môj milovaný Syn…“ (Lk 3,22) a pri pokúšaní sa dva z troch prípadov týkajú práve Ježišovho synovstva: „Ak si Boží Syn…“ (Lk 4,3.9). …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (4,1-13):
(1) Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti (2) a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. (3) Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ (4) Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“
(5) Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta (6) a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. (7) Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ (8) Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
(9) Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, (10) veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ (11) a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ (12) Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
(13) Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.