pitty

Sme v prvej polovici dovolenkového obdobia. Božie slovo sa trefne dotýka aj tejto oblasti.

Najprv si však evanjeliový úryvok 16. nedele v období cez rok, v cykle B,  (Mk 6,30-34) zaraďme do kontextu susediacich textov. Priamo nadväzuje na Ježišove inštrukcie k misijnej činnosti (6, 7-13), ktoré sme počuli pred týždňom. Medzi tým je vsunutý „flashback“, ktorý hovorí o mučeníckej smrti Jána Krstiteľa (6, 14-29). Ten liturgia rezervovala na sviatok, ktorým si túto udalosť pripomíname (29. august). Po preberanej stati nasleduje rozprávanie o prvom rozmnožení chleba. (Mk 6,35-44). Liturgia ho v nasledujúce nedele nahrádza verziou z Jána a nasledujúcou „rečou o Eucharistii“. (Jn 6)

 

Z Evanjelia podľa Marka (6,30-34):

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.
Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.