Evanjeliový text dnešnej nedele je ďalšou lekciou o Božom otcovstve. Ježišov učeník pristupuje k nemu, ako by pristúpil každý iný učeník vtedajšej doby k svojmu majstrovi, veď sám hovorí: „Nauč nás ty, ako naučil Ján svojich učeníkov“.

Možno je to aj žiadosť o istý rozlišujúci znak: my nie sme Jánovi učeníci, my sme Ježišovi, a tak sa musíme modliť inak, nie sme predsa tá istá partia. Ježiš ako prvé čo povie vo svojej odpovedi je: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče“. Tí, ktorí sa modlia podľa Ježišovej vôle, keď začínajú modlitbu, majú mať pred očami, že Boh je Otec, a že oni sa k nemu obracajú práve ako k otcovi.

To, že Ježiš v tejto stati zdôrazňuje otcovský charakter Boha je aj záverečná časť dnešného čítania. Aby učeníci lepšie pochopili o čo v modlitbe ide a aký je Boží postoj k človeku, ktorý sa k nemu obracia a o niečo ho prosí, apeluje na skúsenosť ich vlastného otcovstva. …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (11,1-3):
(1) Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ (2) Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. (3) Chlieb náš každodenný daj nám každý deň (4) a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“
(5) Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: “Priateľu, požičaj mi tri chleby, (6) lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.” (7) A on znútra odpovie: “Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.” (8) Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
(9) Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! (10) Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (11) Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? (12) Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? (13) Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“