Minulotýždňové podobenstvo sa skončilo konštatovaním, že „tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“ (Lk 12,21). To, čo nám hovorí Ježiš dnes je odpoveďou na to, čo pre učeníkov znamená byť pred Bohom bohatý.
Úryvok 19. nedele v Období cez rok skáče hneď do konca prvej časti Ježišovej reči učeníkom. V nedeľnej liturgii nám z nej bude chýbať 10 veršov. Celá reč sa začína Ježišovými slovami: „Preto vám hovorím…“ (Lk 12,22), ktoré nám priamo napovedajú, že nasledujúce slová učeníkom treba čítať v spojení s predchádzajúcim podobenstvom o hlupákovi, ktorý si staval väčšie sýpky. Ďalším elementom, ktorý nám tieto Ježišove slová spája s predchádzajúcim podobenstvom je príklad havranov, o ktorých Ježiš hovorí, že nemajú „ani komoru, ani stodolu“ (Lk 12,24). Naproti tomu boháč si staval stále väčšie zhromaždiská (použité slovo v gréčtine pre naše „sýpky“ a „stodolu“ je to isté: ἀποθήκη [apotheke]).

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (12,32-48):
[Ježiš povedal svojim učeníkom:] (32) „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. (33) Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. (34) Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
(35) Bedrá majte opásané a lampy zažaté! (36) Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. (37) Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. (38) A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. (39) Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. (40) Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“
(41) Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ (42) Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? (43) Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. (44) Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. (45) Ale keby si ten sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde,” a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, (46) pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. (47) Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. (48) Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“