21 nedela BTéma viery a prijatia Ježiša zostáva v centre pozornosti aj v závere šiestej kapitoly Jánovho evanjelia a je aj kľúčom k porozumeniu Ježišových slov tejto nedele.
Už počas svojho dialógu so Židmi, keď sa Ježiš predstavoval ako chlieb života, ešte pred tým než povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život“ (v. 54), vo v. 47 vyhlásil: „Kto verí, má večný život“. Je to práve nevera, ktorá núti tých niektorých učeníkov z úvodu dnešného evanjelia (Jn 6,60-69) vyhlásiť Ježišove slová za tvrdú reč, ktorá sa nedá počúvať (v. 60). Ježiš im jasne hovorí: „Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal sú duch a život“ (v. 63). Ježiš poukazuje na to, že nehovorí o tele z mäsa a kostí…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Jána (6,60-69):

60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“

61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 64 Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí.

65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“

66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“

68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“