25 nedela BJežišove slová, ktorými znova predpovedá svoje utrpenie a spor učeníkov o prvenstvo (Mk 9,30-37), nenasledujú bezprostredne po evanjeliu z minulej nedele, kde sa Ježiš pýtal, za koho je pokladaný. Medzi nimi sa nachádza udalosť Ježišovho premenenia a následné uzdravenie posadnutého chlapca. To, čo spája všetky tieto udalosti a čo ich prepletá ako červená niť, sú práve Ježišove slová o jeho budúcom utrpení. Ježiš svoje mesiášske poslanie naplní týmto spôsobom…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Marka (9,30-37):

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

 33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ 34 Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. 35 Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

 36 Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: 37 „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“