Kvôli slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sme minulý týždeň vynechali nedeľné pokračovanie v čítaní Lukášovho evanjelia. Čítala by sa veľmi známa pätnásta kapitola, ktorá obsahuje Ježišove tri podobenstvá: O stratenej ovci, O stratenej drachme a mohli by sme povedať O stratenom synovi, alebo ináč O márnotratnom synovi, či O milosrdnom otcovi. Tieto podobenstvá uvádza evanjelista zo slovami, že Ježiš ich povedal zákonníkom a farizejom ako obhajobu toho, prečo stoluje s mýtnikmi a hriešnikmi. Dnešné podobenstvo nasleduje hneď po tom, čo Ježiš ukončí podobenstvo O stratenom synovi a evanjelista ho uvedie veľmi krátko: „Učeníkom však povedal,“ (Lk 16,1a). Menia sa nám teda adresáti Ježišových slov. Už to nie sú zákonníci a farizeji, ale jeho učeníci. Znova tu teda nachádzame striedanie publika, ktoré sme videli už v štrnástej kapitole. Aj tam Ježiš najprv adresoval svoje slová zákonníkom a farizejom, a potom sa obracia na zástupy, ktoré ho sprevádzajú. Po tom dnešnom úryvku Ježiš bude znova hovoriť k zákonníkom a farizejom. Postoje týchto skupín, ktoré navonok deklarovali svoju zbožnosť a vedúce postavenie v náboženských otázkach, Ježiš dáva do kontrastu s postojmi, ktoré si má osvojiť ten, kto ho chce nasledovať. …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (16,1-13):
(1) Učeníkom povedal: «Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. (2) Zavolal si ho a povedal mu: “Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.” (3) Správca si povedal: “Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. (4) Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.” (5) Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: “Koľko dlhuješ môjmu pánovi?” (6) On povedal: “Sto kadí oleja.” Vravel mu: “Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.” (7) Potom povedal inému: “A ty koľko dlhuješ?” On vravel: “Sto meríc pšenice.” Vravel mu: “Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.” (8) A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. (9) Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. (10) Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (11) Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? (12) A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? (13) Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.»