29 nedela BEvanjelium dnešnej nedele má dve časti. Tá prvá hovorí o dialógu medzi Zebedejovými synmi a Ježišom a tá druhá o Ježišovom poučení všetkých Dvanástich. Obidve časti sú úzko prepojené témou túžby, ktorá je vyjadrená cez sloveso „chcieť“. Jakub a Ján pristupujú k Ježišovi so slovami: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil o čo ťa poprosíme,“ (v. 35) a Ježiš reaguje na túto ich túžbu: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ (v. 36). Ježiš nakoniec uzatvára celú epizódu slovami, v ktorých sa znova vyskytuje tá istá téma a to isté sloveso: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, … kto bude chcieť byť medzi vami prvý,…“ (vv. 43-44). Prosba Jakuba a Jána vyjadruje presne toto: chcú byť veľkými a prvými…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Marka (Mk 10,35-45):
35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ 36 On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
 37 Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ 39 Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. 43 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“