Dnešné Pavlove slová sú zo záverečnej časti listu a sú súčasťou záverečných napomenutí a povzbudení. Našu pozornosť v túto nedeľu púta predovšetkým výzva k radosti: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (v. 4), keďže Tretia adventná nedeľa nesie prívlastok radostná, po latinsky „gaudete“, čo je prevzaté práve z dnešného druhého čítania – „gaudete“ znamená „radujte sa“. Radosť uprostred všetkého, čo musí mladé kresťanské spoločenstvo zažívať, má byť jednou z charakteristík tých, ktorí prijali evanjelium. Hoci, zdá sa, kresťania vo Filipách nezažívali extrémne ťažkosti, predsa museli čeliť odporu zo strany zvyšnej pohanskej populácie mesta a zároveň aj tlaku kresťanských misionárov z radov tých, ktorí vyznávali potrebu obriezky a zachovávania Mojžišovho zákona spolu s prijatím evanjelia. Komunita vo Filipách teda prežívala nátlaky od tých zvonka, mimo kresťanského spoločenstva, ale zároveň aj zvnútra spoločenstva. Do tejto situácie zaznieva Pavlovo povzbudenie k zotrvávaniu vo vnútornej radosti napriek všetkým ťažkostiam, ktoré musia prežívať. …

Celý text zamyslenia nájdete tu.
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu.

Z Listu Filipanom (4,4-7):
(4) Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (5) Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. (6) O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. (7) A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.