Ježiš sa na svojej Christus_Bartimaeus_Johann_Heinrich_Stoever_Erbach_Rheingauceste do Jeruzalema  dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov.  Niektorí od neho odchádzajú plní smútku a sklamania, iní, ako je to v nasledujúcom prípade, obdarovaní tým, čo si žiadali.

Z evanjelia podľa Marka (10, 46b-52)

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“
Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“
On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.
Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“
A hneď videl a šiel za ním po ceste.