Od minulotýždňového úryvku v osemnástej kapitole Lukášovho evanjelia sme sa preniesli o niekoľko statí ďalej na začiatok kapitoly devätnástej (Lk 19,1-10). Znovu sme s Ježišom v pohybe smerom k Jeruzalemu a nachádzame sa v Jerichu.
Jericho leží v blízkosti rieky Jordán a Mŕtveho mora, a teda niekoľko sto metrov pod úrovňou hladiny mora. Od Jericha smerom k Jeruzalemu sa už len prudko vystupuje, keďže treba prekonať prevýšenie vyše 1000 metrov. Navyše Jericho má v Biblii neslávny osud. Po tom, čo zázračne popadali jeho hradby, keď Izraeliti obsadzovali zasľúbenú zem, bolo znovuvybudovanie mesta Izraelitmi uvalené pod kliatbu skrze slová Jozueho: „Nech je zlorečený pred Pánom muž, ktorý by sa odvážil postaviť mesto Jericho! Za cenu prvorodeného syna bude klásť jeho základy a za cenu najmladšieho syna nasadzovať jeho brány!“ (Joz 6,26). A podľa biblického rozprávania sa tak aj stalo: „Za jeho [kráľa Achaba] čias postavil Betelčan Hiel Jericho. Za (cenu) svojho prvorodeného Abirama položil jeho základy a za (cenu) svojho najmladšieho Seguba pozakladal jeho brány podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Nunovho syna Jozueho,“ (1 Kr 16,34). Jericho je tak symbolom rebélie voči Bohu. Zároveň je najnižšie položeným mestom na Zemi, a teda akoby symbolom úpadku človeka. …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 19,1-10):
(1) Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. (2) A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, (3) zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. (4) Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. (5) Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ (6) On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. (7) Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ (8) Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ (9) Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. (10) Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“