Koniec cirkevného roka v latinskom obrade je v Katolíckej cirkvi už niekoľko desaťročí spojený so slávnosťou Krista ako Kráľa celého vesmíru. Tohtoročný cyklus čítaní nám v túto poslednú nedeľu namiesto epištoly ponúka úryvok z novozákonnej Apokalypsy.

Spis známy pod oficiálnym názvom ako Zjavenie (Apokalypsa) sv. apoštola Jána je tradične v kresťanskej Biblii spravidla uvádzaný ako jej posledná časť. Vyššie som uviedol, že z neho túto nedeľu budeme čítať v tej časti bohoslužby, kedy zvyčajne počúvame niečo z novozákonného listu. Faktom však je, že i keď v sebe na prvý pohľad väčšinovo obsahuje opis nejakého deja, je táto biblická kniha výrazne koncipovaná ako list siedmim ázijským cirkvám. Najzjavnejšie to formálne vidno na týchto miestach: v úvode, kde po nadpise (Zjv 1,1-3) nasleduje pozdrav (Zjv 1,4-8), v časti s vlastnými listami konkrétnym komunitám (Zjv 2.3) a pri záverečnom pozdrave (Zjv 22,18-21).

Z Apokalypsy (1, 5-8):

Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme.
Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.