Nedeľa zasadená bezprostredne pred Vianocami nás vo svojej liturgii posúva priam až hmatateľne blízko k tajomstvu, ktoré budeme sláviť. Cítiť to v textoch celej omše. Pozrime sa teda, ako do tejto atmosféry zapadá tohtoročný výber biblických čítaní. Pozorný účastník bohoslužieb už za ostatné roky vie, že príchod Krista na svet na štvrtú adventnú nedeľu zvýrazňuje osobitne evanjeliová pasáž. Tá je vždy vybratá spomedzi príbehov, ktoré u Matúša a Lukáša predchádzajú opisu Ježišovho narodenia. Tematicky sú tomu prispôsobené aj ostatné lekcie.

Z listu Hebrejom (10, 5-10):

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“
Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.