Po odmietnutí, ktoré Ježiš zažil vo svojej rodnej dedine z evanjelia predchádzajúcej nedele, nám dnešné evanjelium predstavuje prvú pozitívnu odpoveď na priamu Ježišovu výzvu k jeho nasledovaniu. Tieto dve udalosti v behu Lukášovho evanjelia nenasledujú hneď za sebou. Ježiš z Nazareta zíde do Kafarnauma, kde v sobotu v synagóge vyženie ducha nečistého démona. Zo synagógy potom Ježiš ide priamo do Šimonovho domu, kde uzdraví Šimonovu svokru. Po západe slnka sa do toho istého domu schádza veľké množstvo ľudí a Ježiš celú noc uzdravuje a vyháňa démonov. Po východe slnka sa Ježiš utiahne na pusté miesto. Keď ho zástupy vyhľadajú a prosia, aby od nich neodchádzal, Ježiš im odpovie, že musí aj iným ohlasovať dobrú zvesť o Božom kráľovstve, a tak sa odoberie na „kazateľskú túr“ do Judey. Ježišovo účinkovanie v Šimonovom dome tak pripravilo scénu z dnešného evanjelia. …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (5,1-11):
(1) Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. (2) Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. (3) Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. (4) Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (5) Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ (6) Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. (7) Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. (8) Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (9) Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. (10) Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ (11) A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.