Ak by sme sa spýtali na textovo najrozsiahlejšiu knihu Biblie, tak by sme ľahko prišli k Žaltáru. V podstate ide o zbierku 150 náboženských piesní a teda má z iného pohľadu táto kniha 150 kapitol. Štatisticky však pri prvenstvách tohto spisu nekončíme. Kniha žalmov zároveň obsahuje najkratšiu (Žalm 117 s dvoma veršami) ako aj najdlhšiu kapitolu (Žalm 119) „knihy kníh“, ktorej riadne recitovanie trvá aspoň 20 minút. A práve tento druhý príklad básne so 176 veršami je v záujme liturgie tejto nedele.

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, 
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy 
a celým srdcom ho vyhľadávajú. 
Ty si dal príkazy, 
aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak, 
žeby som zachovával tvoje ustanovenia. 
Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť 
a tvoje slová zachovám.
Otvor mi oči, 
aby som pozoroval divy tvojho zákona. 
Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní 
a ja vždy pôjdem po nej.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám 
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.  (Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34)