Končí sa nám prvá časť liturgického cezročného obdobia a s ním sa po trojročnom nedeľnom cykle chýlime aj k záveru čítaní z Prvého listu Korinťanom.

Už štvrtý týždeň sa nachádzame v 15. kapitole epištoly, v ktorej sa Pavol sústreďuje na otázku ohľadom zmŕtvychvstania. Tesne pred začiatkom pôstu si z nej vypočujeme jej posledné verše. V nich vrcholí autorova snaha adresátom opísať svoju predstavu o uskutočnení sa telesného vzkriesenia. Kto by však čakal presný popis postupu, či biologické vysvetlenie toho, ako bude takéto telo fungovať, bude sklamaný. Aj apoštol si uvedomuje, že hoci túto pravdu musí obhájiť, stojí pred veľkým tajomstvom. Preto používa obrazy z ľudskej reality. Z nášho úryvku sa dajú vybadať dva. Oblečenie a víťazstvo.

Z Prvého listu Korinťanom (15, 54-58):

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“
Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.