Sabat. Jeho dodržiavanie a hlbší význam. To je hlavná téma Slova, ktoré si vypočujeme túto nedeľu. Ako meditácia nám k tomu pomáha vybraný Žalm 81. Ten sa bude v rámci bohoslužby cítiť ako doma, pretože bol pôvodne skomponovaný na účely starozákonnej liturgie.

Konkrétne sa táto pieseň prednáša na sviatok židovského Nového roka (Roš ha-šana), ktorý zvyčajne v našom kalendári pripadá niekde na september. No pevné miesto má aj v bežnej týždennej bohoslužbe. Jeho témami sú slávenie sviatku, kult, pripomienka základných právd viery (Exodus) a vzbudenie pokánia.

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Ž 81, 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b

Vezmite harfy, udrite na bubon, *
na ľúbu lýru a citaru.
Zatrúbte rohom pri nove mesiaca *
i pri jeho splne v deň našej slávnosti. R.
Lebo také je nariadenie pre Izrael *
a zákon Boha Jakubovho.
Taký príkaz dal Jozefovi, *
keď vychádzal z krajiny egyptskej; R.
počul som reč mne neznámu: *
„Z jeho pliec som sňal bremeno
a z jeho rúk ťažký kôš. *
V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. R.
Nebudeš mať iného boha, *
ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.
Veď ja som Pán, tvoj Boh, *
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny.“ R.