Veľká časť kresťanov najbližšiu nedeľu slávi jednu z najpodstatnejších právd svojej vierouky. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Rímskokatolícke čítanie epištoly nám v tento deň tohto roku ponúka úplný záver Druhého listu Korinťanom. Odborne sa táto časť listu nazýva ako postskrip. V našom prípade obsahuje Pavlov pozdrav a požehnanie čitateľom. Výnimočnosť textu spočíva v jeho poslednom verši. Formula požehnania obsahuje jedno z nemnohých biblických vyjadrení, v ktorom sa (ne)priamo objavuje podpora pre kresťanskú náuku o Trojici. Z praxe by ho mal viac vnímať aj praktizujúci rímskokatolík. Verš totiž padol do oka pokoncilovým reformátorom liturgie. Tí ho, paradoxne vzhľadom k jeho umiestneniu v liste, ponúkli ako jednu z možností pozdravu celebranta zhromaždeniu na začiatku liturgického slávenia.

Z Druhého listu Korinťanom (13, 11-13): 

Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
Pozdravujú vás všetci svätí.
Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.