Ako medzispev si na svätých omšiach zvykneme po prvom čítaní vypočuť text z niektorého žalmu. No aj toto pravidlo má výnimky. Biblia totiž okrem Žaltára vo svojich obidvoch častiach obsahuje aj množstvo iných poetických textov. Piesne a básne veľmi obľubovali napríklad proroci a apoštoli. Často ich do úst postáv vkladali aj autori naratívnych textov. S jedným takýmto príkladom sa stretávame počas tohtoročnej trojičnej nedele.

R.: Chvála ti a sláva naveky.

Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56

Slávny si, Pane, Bože našich otcov. *
Slávne je, Pane, tvoje meno, nesmierne veľké a sväté. R.
Slávny si, Pane, *
vo svojom chráme veľkom a svätom. R.
Slávny si, Pane, *
na svojom kráľovskom tróne. R.
Slávny si, Pane, *
čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. R.
Slávny si, Pane, *
na klenbe nebies. R.