Zoslanie DS B 2V časoch, keď sa v niektorých kruhoch cirkvi hovorí o Duchu Svätom často v súvislosti s rôznymi nezvyčajnými prejavmi, alebo výnimočnými charizmami, má pre nás Jánovo evanjelium svoje posolstvo…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Jána (15,26-27; 16,12-15):
26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.
14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.