Čítanie epištoly na Veľkonočnú nedeľu nám každý rok ponúka dve možnosti. Jednou z nich sú prvé štyri verše z tretej kapitoly listu Kolosanom.

V rámci konkrétneho biblického spisu sa týmito veršami začína nabádavá (exhortatívna) časť listu. Zjednodušene sa v tomto prípade dá povedať, že to čo ponúkol autor najprv vo svojej náuke, chce teraz zdôrazniť z pohľadu praxe. A vskutku sa v tomto úvode slová pomaly odrážajú od hlavných myšlienok prvej časti listu. Ide hlavne o Kristovo vykupiteľské dielo (porov. Kol 1,21-23; 2,6-15)  a márnosť vonkajšej zbožnosti (porov. Kol 2, 16-23).  V úryvku zároveň možno rozoznať aj časovú dimenziu minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Z listu Kolosanom (3, 1-4):

Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.