Pozývame vás na už 9. ročník Letnej školy jazykov Biblie.

Tento rok ponúkame kurzy biblickej hebrejčiny a gréčtiny. Tento rok sa neuskutočnia v pracovné dni týždňa, ale počas dvoch víkendov v septembri:

18.-20. 9. a 25.-27. 9. 2020

Kurzy budú prebiehať v jednotlivé dni vždy v popoludňajších hodinách s celkovou dotáciou 30 vyučovacích hodín a uskutočnia sa v Košiciach (Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice).

Kurz hebrejčiny je druhou časťou kurzu pre začiatočníkov a nadväzuje na ten minuloročný. Je samozrejme otvorený aj pre tých, ktorí sa minuloročného kurzu nezúčastnili, je však potrebné dobrať si požadované učivo (J. Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny, po str. 103).
Kurz gréčtiny bude pre pokročilých.

Bližšie informácie získate na emailovej adrese rlapko@gmail.com

Prihlasujte sa do 1. 9. 2020 na adrese csbbske@gmail.com.

Tešíme sa na vás už teraz!

plagat LSJB 2020