Pozývame vás na na ďalšie stretnutie z cyklu Návrat k Newmanovej Idei univerzity, tento raz v súvislosti s psychoterapiou.

Predstavenie Newmanovych myšlienkok bude rozvinuté rozhovorom s pozvaným hosťom, doc. Jiřím Růžičkom, rektorom Pražskej vysokej školy psychosociálních studií, na tému: Starostlivosť o dušu v perspektívach psychoterapie.

Stretnutie sa uskutoční 7.5.2024 o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu na Alžbetinej 14 v Košiciach.

Viac informácií na rlapko@gmail.com

Tešíme sa na vás!