Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Ukončený kurz aramejčiny s pozvánkou na kurz ugaritčiny v roku 2018

Odovzdaním certifikátov 28. júla 2017 ôsmym absolventom intenzívneho kurzu biblickej aramejčiny bol ukončený 6. ročník Letnej školy jazykov Biblie (LŠJB) organizovanej Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach. Popri biblickej hebrejčine, gréčtine, latinčine, sýrčine a ďalších jazykoch bolo štúdium biblickej aramejčiny po prvýkrát v ponuke C-SBBS. Cieľom organizovania Letných škôl je otváranie sveta Biblie s vedomím, že

Aramejčina v ponuke letných kurzov po prvý krát

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka TF TU (CSVZML) ponúka v lete intenzívne kurzy biblickej hebrejčiny, gréčtiny a aramejčiny v rámci programu Letná škola jazykov Biblie 2017.  Záujemcovia budú mať možnosť nahliadnuť do sveta biblických jazykov a tak poznávať biblické posolstvo v pôvodných jazykoch. Obohatením šiesteho ročníka LŠJB