Kurz biblickej hebrejčiny v rámci Letnej školy jazykov Biblie dostal tento rok nový šat. Namiesto nepretržitého dvojtýždňového kurzu počas letných mesiacov sme vyučovali päť dní rozložených do mesiacov február, marec a máj. Každé stretnutie obsahovalo päť vyučovacích hodín. Medzi jednotlivými stretnutiami mali tak študenti viac času na spracovanie a upevnenie získaných poznatkov. Prihlásilo sa vyše 10 účastníkov (prezenčne aj online). Tešíme sa, že aj tento nový model si našiel svojich priaznivcov a veríme, že im štúdium biblickej hebrejčiny prinieslo a aj naďalej prináša radosť.