V dňoch 12. – 13. februára sa v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil ďalší odborno-popularizačný biblický seminár nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Témou seminára bola Ježišova rozlúčková reč v Jn 13–17. Stretnutím, ktorého sa zúčastnili laici, rehoľné sestry, a kňazi z Košíc, Rožňavy a Spiša, sprevádzal košický doktorand Pápežského biblického inštitútu Matúš Imrich a biblisti Juraj Feník a Róbert Lapko. V priebehu stretnutia oboznámili poslucháčov s problematikou starozákonných testamentov a obsahom a témami Ježišovho testamentu v Jánovom evanjeliu.

Najbližší biblický seminár v Augustineu sa bude konať v novembri 2018 a jeho témou budú hymny v Lukášovom evanjeliu a narodenie Krista podľa Jána a Pavlových listov.

Semináre sú otvorené nielen pre kňazov, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o spoznávanie Sv. Písma.