Člen nášho centra, biblista Peter Juhás z arcidiecézy Košice obsadil od prvého januára 2020 funkčné miesto vedeckého pracovníka na Inštitúte pre novozákonný textový výskum (INTF) na Teologickej fakulte v Münsteri. Stal sa tak súčasťou tímu vedcov editujúcich Novum Testamentum Graecum, Editio Critica Maior, teda kritického vydávanie gréckeho textu Nového zákona, so zameraním na skúmanie sýrskych prekladov Svätého písma.

Peter Juhás sa minulý rok habilitoval na Mníchovskej univerzite (LMU), predtým získal doktorát z teológie na Teologickej fakulte KU, licenciát z biblických vied a licenciát z orientalistiky na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, a doktorát zo semitskej lingvistiky na Leidenskej univerzite.

Je spoluzakladateľom nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach a popri vedeckom výskume sa aktívne venuje biblickému apoštolátu na Slovensku.