Po úspechu výstavy biblických artefaktov a cyklu prednášok vo Vranove nad Topľou organizujeme podobné podujatie aj v Ružomberku. Viac o akcii vo Vranove sa dozviete tu.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja v Ružomberku, Mesto Ružomberok a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i.

pozývajú na podujatie

Biblia: Kniha kníh a jej príbeh aj v Ružomberku a jeho okolí

pod záštitou primátora Ľubomíra Kubáňa a v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví v Ružomberku

30.4. –  4.5.2023 vždy v čase 8:00 – 19:00

Výstava biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka

Sprievodný program:

Ne 30.4. o 17:00

Otvorenie výstavy

Moderovaná diskusia s biskupmi Milanom Lachom (GK BA) a Petrom Mihočom (VD ECAV)

Prezentácia nového prekladu Listu Rimanom pripraveného v SAV

Synagóga, Panská ul., Ružomberok

Cyklus prednášok:

Po 1.5. o 17:00 Andrej Hlinka a jeho preklad Biblie (Anton Tyrol)

Ut 2.5. o 17:00 Kamaldulská Biblia: prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny (Róbert Lapko)

St 3.5. o 17:00 Najnovšie komentáre k Biblii a ukážka žalmu 23 (Bohdan Hroboň)

Št 4.5. o 17:00 Jozef Kútnik Šmálov a jeho preklad Žaltára (Peter Olexák)

Synogóga, Panská ul., Ružomberok

Viac informácií na rlapko@gmail.com a biblia.abuke.sk

Podujatie sa realizuje v rámci riešenia projektov: APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla, VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí