Prinášame Vám niekoľko pohľadov do podujatia Biblia: Kniha kníh a jej príbeh, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.-30.9.2022 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice a Mestského kultúrneho strediska vo Vranove nad Topľou. Podujatie organizovalo naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a počas celého týždňa sa ho zúčastnilo takmer 1000 záujemcov.

Kliknutím na odkaz si môžete vypočuť záznam z otváracej diskusie s uznávanými odborníkmi na Sväté písmo prof. Petrom Dubovským SJ a doc. Bohdanom Hroboňom (ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku). Diskusiu moderoval vedúci rubriky Svet kresťanstva Denníka Postoj, Imrich Gazda. Pri tejto diskusii bolo zároveň uvedené do života vydanie nového prekladu Jánovho evanjelia. Na preklade spolupracovali členovia nášho centra a vydáva ho Postoj Media s.r.o. Zakúpiť si ho môžete tu.

Pri tejto príležitosti bol pripravený zaujímavý rozhovor s Petrom Dubovským SJ, ktorý si môžete prečítať na stránkach Sveta kresťanstva a Denníka Postoj. Odkaz nájdete nižšie.

Súčasťou podujatia bola unikátna výstava biblických artefaktov zo súkromnej zbierky Michala Lapčáka, ktorú si počas celého týždňa pozrelo množstvo návštevníkov.

Každý deň tiež odzneli prednášky na rôzne témy súvisiace s Bibliou. V utorok Matúš Imrich hovoril o tom, ako správne rozumieť posolstvu Biblie, v stredu Peter Zubko predstavil Kalvínsky žaltár z roku 1752 – najstarší preklad biblickej knihy do slovenčiny. Vo štvrtok Róbert Lapko hovoril o Kamaldulskej Biblii, najstaršom preklade celého Sv. písma do slovenčiny a na záver, v piatok, Lukáš Durkaj predstavil niektoré špecifiká vzniku moderných prekladov žalmov do slovenčiny. Vo štvrtok nás svojou návštevou poctil aj Mons. František Rábek, biskup Ordinariátu OS a OZ SR, ktorý zároveň má pri KBS na starosti biblický apoštolát.

Za spoluprácu pri organizovaní celého podujatia ďakujeme Slavistickému ústavu Jána Stanislava SAV, Hornozemplínskej knižnici, Mestskému kultúrnemu stredisku vo Vranove nad Topľou ako aj vedeniu mesta, Denníku Postoj ako aj Michalovi Lapčákovi.

Pod fotografiami tiež nájdete odkaz na reláciu Božie mlyny Rádia Regina Východ, v ktorej si môžete vypočuť rozhovory s organizátormi podujatia. Dozviete sa viac napr. o novom preklade Jánovho evanjelia a virtuálne prejdete spomínanou výstavou spolu s jej autorom, Michalom Lapčákom.

(Foto: Archív CSBBS, Hornozemplínska knižnica, Lukáš Tomko)