V našom cykle Návrat k Newmanovej Idei univerzity sme 20.3.2024 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach pokračovali stretnutím o úlohe práva v univerzitnej formácii. Po predstavení myšlienok kardinála Newmana Jánom Dolným nasledovala diskusia s hosťom, sudcom ústavného súdu, Martinom Vernarským.

Na podujatí bol prítomný aj košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Bernard Bober.