Pozývame vás na prednášku

F. M. Dostojevský a V. S. Solovjov: Veľký inkvizítor.
Zrod a osudy jednej provokujúcej proti-katolíckej legendy.

Fiodora Michajloviča Dostojevského (1821-1881), jedného z najznámejších ruských spisovateľov, a Vladimíra Sergejeviča Solovjova (1853-1900), originálneho ruského náboženského filozofa, spájalo hlboké priateľstvo a vzájomný rešpekt. Solovjov mal dôležitý vplyv na Dostojevského posledný veľký román Bratia Karamazovovci a zvláštnym spôsobom na zrod známej Legendy o Veľkom inkvizítorovi, ktorá je súčasťou tohto románu. Krátko po Dostojevského smrti Solovjov prehodnotil svoj vzťah ku Katolíckej cirkvi a zanietene sa snažil o presadzovanie obnovy cirkevnej jednoty medzi pravoslávím a katolicizmom.

Cieľ: Osvetliť históriu priateľstva medzi Dostojevským a Solovjovom ako dôležitý zdroj ich tvorivej činnosti a prehodnotiť obsah Legendy o Veľkom inkvizítorovi z hľadiska myšlienkového vývinu oboch autorov i súčasného ekumenického dialógu.

Lektor: Ján Dolný, S.T.D. je absolventom The Catholic University of America

Termín a čas: 31.1.2017 o 17:00

Miesto: Košice, Komenského 14

Vstup voľný

Viac informácii rlapko@gmail.com