IMG_0059Štyridsiatka kňazov sa počas dvoch dní zúčastnila duchovnej obnovy v Exercičnom dome v Prešove na tému Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín, ktorú svojim výkladom sprevádzal prof. Peter Dubovský SJ – dekan Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Svojim profesionálnym pohľadom s viac než dvatsaťročnou skúsenosťou na poli štúdii Biblie vedel jasne pomenovať a zadefinovať jednotlivé aspekty prorockej knihy a vývoja duchovného myslenie danej doby a zároveň svojim jednoduchým a pútavým prejavom prepojil skúsenosť proroka spred bezmála trochtisíc rokov s dnešným pohľadom a problémami v duchovnom živote človeka.