Predovšetkým kňazov pozývame na duchovné cvičenia na tému:

„Obetuj Bohu obetu chvály.“ Teologické a spirituálne úvahy nad Žalmami

Duchovné cvičenia pod vedením benediktínskeho mnícha zo Sampora, Jána Dolného OSB sa uskutočnia 9.-13. 10. 2022 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch.

Prihlasovanie prebieha do 23. 9. 2022 na tel. č. 0948 681 682.

Viac informácií na rlapko@gmail.com.