Nedeľu Božieho slova sme slávili 23. 1. 2022 spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach. Slávenie bolo sprevádzané intronizáciou Biblie, katechézou o charaktere Sv. písma a príhovormi o Božom slove pri sv. omšiach o 10:30, 15:00 a 18:00. Katechézy a sv. omše bolo možné sledovať aj v priamom prenose prostredníctvom internetu.

Súčasťou slávenia bola prezentácia časti výnimočnej zbierky biblických artefaktov Michala Lapčáka, kazateľa Bratskej jednoty baptistov. Počas celého dňa si ju v katedrále pozrelo množstvo návštevníkov, ktorým autor zbierky ochotne ponúkol aj svoj komentár.

Videoprehliadka výstavy
Záznam katechézy a sv. omše

Moderátor centra Róbert Lapko hovoril o aktuálnosti Božieho slova.