Kňazov pozývame na duchovné cvičenia s Knihou proroka Jeremiáša:

„Opojím dušu kňazov hojnosťou“ (Jer 31,14)

Duchovné cvičenia povedie P. Jaroslav Mudroň SJ, ktorý pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme a v Ríme. Je postgraduálnym študentom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v odbore vývoja aramejského jazyka na pozadí histórie starovekého Blízkeho východu.

Uskutočnia sa v termíne 25.-29. 9. 2023 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch.

Prihlasovanie do 8. 9. 2023 na 0948 681 682.

Ďalšie informácie na rlapko@gmail.com.