Dňa 15. februára  2018 sa v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna, odborno-popularizačná konferencia nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pod názvom Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania.  Cieľom stretnutia bolo reflektovať impulzy pripravovanej Biskupskej synody 2018 o mládeži a exhortácie Verbum Domini.  Rôzne prístupy k uvedenej téme predstavili viacerí prednášajúci.  O vzťahu mládeže k povolaniu a k Sv. písmu prednášal biblista Tibor Haluška, SDB, pastorálny psychológ Ján Kulan, pedagóg Ján Knapík, a kňazi Martin Harčár a Štefan Kaňuk pracujúci v prostredí stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Konferencia bola príležitosťou prehĺbiť znalosti v oblasti pastorácie mládeže a vypočuť si postrehy tých, ktorí v praxi otvárajú poklady Písma mladým.