Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v rámci Roka kresťanskej kultúry pozývajú na vedeckú konferenciu

Recepcia biblických motívov v umení

Program:

Róbert Lapko: Otvorenie
Ivan Gerát: Biblická typológia a štruktúry obrazového rozprávania vo vrcholnom stredoveku
Pavol Rusko: Sacrum v umeleckej inšpirácii
Marián Andričík: Špecifiká prekladu diel Johna Miltona inšpirovaných Bibliou
Katarína Džunková: Vybrané problémy misionárskeho prekladu Svätého písma do natívnych jazykov Ruského impéria (1721-1917)
Šimon Marinčák: Hudobná reflexia skripturálnych dejín spásy na príklade časti liturgického roka
Ján Veľbacký: Passio Domini v hudobnom umení
Bohdan Hroboň: Aplikácie Knihy Izaiáš 1–12 v minulosti a súčasnosti
Matúš Imrich: Postavy pri Ježišovom kríži v evanjeliách a v umení
Ján Dolný: Krása spasí svet. Biblické pramene estetiky v náboženskej filozofii Vladimíra S. Solovjova

Konferencia sa uskutoční 3.5.2024 (piatok, 8:30-12:30) v Košiciach (Komenského 14, Aula Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka).

Bližšie informácie na robert.lapko@savba.sk.

Tešíme sa na vás!