Tohoročná Letná škola jazykov Biblie bola ukončená kurzom Biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov. Tento kurz trval 3 týždne s počtom vyučovacích hodín 60. Kurz bol veľmi intenzívny, študenti veľmi usilovní a tak sa podarilo prebrať takmer celú základnú gramatiku biblickej hebrejčiny podľa učebnice Jacoba Weingreena. Kurz ukončilo šesť študentov, dvaja z nich na úrovni „mierne pokročilý“.

Účastníci kurzu Biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov s ich lektorom