Ôsmy ročník našej Letnej školy jazykov Biblie pokračoval dvojtýždňovým kurzom Biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov I. Kurz sa konal od 12. do 23. augusta 2019 v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka na Komenského 14 v Košiciach. Skupinka mala sedem účastníkov a bola veľmi rôznorodá, ako to môžete vidieť aj na fotografii. Kurz organizačne zabezpečil moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, doc. Róbert Lapko a lektorom bol člen nášho Centra Matúš Imrich, SSL.

Tento rok sme sa rozhodli pre novú formu kurzov pre začiatočníkov. V predchádzajúcich rokoch trvali tieto kurzy tri týždne, v ktorých sme prešli takmer celú gramatiku biblickej hebrejčiny. Tentokrát sme sa rozhodli kurz skrátiť na dva týždne, počas ktorých sme prešli zhruba polovicu učiva. Tempo sme jemne zvoľnili a dva týždne sa zdajú byť prístupnejším formátom aj pre účastníkov. Študenti si môžu počas roka upevniť nadobudnuté vedomosti a zároveň nám to dáva príležitosť pokračovať na budúci rok s kurzom Biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov II.

Už teraz sa teda tešíme na pokračovanie tohto kurzu.