V tomto týždni, od 21. do 25. septembra 2020 sa zišli kňazi na duchovných cvičeniach v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch na tému „Ľudia evanjelia – ľudia radosti“. Exercitátorom je Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach.

V čase pandémie, ktorý je náročným časom aj pre Cirkev, budú chvíle strávené v tichu a mediácii evanjelia istotne prospešnými pre službu kňazov, keď sa vrátia to sveta svojich bežných povinností.