V dňoch 12.-14. februára 2019 P. Peter Dubovský, SJ, viedol duchovnú obnovu v exercičnom dome jezuitov v Prešove na tému „Ťažká cesta zmierenia: Jozefov cyklus“, na ktorú sme vás pred časom pozývali. Teraz vám ponúkame nahrávky z týchto dní.

Znova chceme vyjadriť veľkú vďaku P. Dubovskému, že prijal naše pozvanie.